Lægeattester & Priser

Lægehuset udarbejder forskellige typer af lægeattester, herunder statslige-, kommunale- og forsikringsattester. Attesterne er meget forskellige i omfang og tidsforbrug. Attesterne kræver planlagt konsultation med mindre andet er aftalt med lægen, og det forventes at patienten har udfyldt sin egen del inden konsultationen.

Ved booking af tid til udfyldelse bedes du kontakte sekretariatet. Honoraret for attesten er i mange tilfælde aftalt via overenskomst mens andre er fastlagt af lægehuset. Taksterne er uden moms med mindre andet er anført. 

Nedenstående er et udvalg af de attester vi hyppigst laver. Links til fyldestgørende liste: 

https://www.laeger.dk/media/fjnllndt/attesttakster-paa-det-statslige-omraade-gaeldende-fra-1-oktober-2022.pdf

https://www.laeger.dk/media/lbol23mo/attesttakster-for-forskellige-forretninger-1-april-2022.pdf

 

Friattester

Beskrivelse Pris
Mulighedserklæring 650 kr.
Varighedserklæring  1000 kr.
Lægeerklæring til arbejdsgiver, uddannelsesinstitution 1000 kr.
Lægeerklæring til patient 650 kr.
Lægeerklæring til studerende (mod fremvisning af gyldigt SU-kort) 500 kr.
Ansøgning on enkelttilskud til medicin 500 kr.
Ansøgning om handicapskilt 650 kr.
Motorattest 500 kr. inkl. moms
Motorattest erhverv, personbefordring 1000 kr. inkl. moms
FP 910 Lægeattest i forbindelse med afbestilling af rejse 588 kr.
FP 710 Sundhedsforsikringsattest 698 kr.

Statsligeattester 

Patientskadeerklæring 754 kr.
Lægemiddelskadeerklæring 754 kr. 
Patienterstatningsattest for albue, finger, fod, hofte, knæ, lår, skulder, underarm eller underben. 301 kr.
Lægeattest til barselsdagpenge – Udbetaling Danmark 225 kr. 
Lægelige oplysninger ved ansøgning om helbredsbetinget opholdstilladelse eller visum (betales af ansøger) Honorar efter tidsforbrug, 500 kr pr påbegyndt 15. min. 
Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse  Honorar efter tidsforbrug, 500 kr pr påbegyndt 15. min.
Jernebanepersonale - Attest til brug for helbredsgodkendelse Honorar efter tidsforbrug, 500 kr pr påbegyndt 15. min.
Lægeerklæring vedrørende fremtidsfuldmagter Honorar efter tidsforbrug, 500 kr pr påbegyndt 15. min.
Lægeattest til dokumentation af sygdom som lovligt forfald ved møde i retten. 650 kr. 
Værgemålsattest  Honorar efter tidsforbrug, 500 kr pr påbegyndt 15. min.
Helbredsattest eller journaloplysninger til brug ved ansøgning om ansættelse som politikadet eller politibetjent på prøve 894 kr. 
Sessions attest - Lægerklæring, der afgives på grundlag af journalmateriale fra tidligere foretagne undersøgelser. 320 kr
Anmeldelse af erhvervssygdom/ arbejdsbetingede skader (elektronisk anmeldelse)  228 kr.
Arbejdstilsynet; Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidl. Arbejdsskadestyrelsen) *  
AES 010 Lægeerklæring I 647 kr. 
AES 020 Generel funktionsattest 1.293 kr
AES 210 Psykiske følger 1.293 kr
AES 220 Øje 1.293 kr
AES 230 Nakke/hals 1.293 kr
AES 240 Brystryg og lænderyg 1.293 kr
AES 280 Brok 1.293 kr
AES 310 Skulderled/overarm 1.293 kr
AES 320 Albueled 1.293 kr
AES 330 Underarm 1.293 kr
AES 340 Håndled 1.293 kr
AES 350 Fingre 1.293 kr
AES 410 Hofteled/lårben 1.293 kr
AES 420 Knæled 1.293 kr
AES 430 Underben 1.293 kr
AES 440 Fodled 1.293 kr

*Attesterne rekvireres enten af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) - eller det involverede forsikringsselskab.

Kommunale attester **

LÆ 125 Statusattest (journaloplysninger) 460 kr. 
LÆ 135 Specifik helbredsattest  922 kr /1198 kr. (med tolk)
LÆ 145 Generel helbredsattest 1790 kr./ 2327 kr. (med tolk)
LÆ 225 Attest vedr. kronisk sygdom (journaloplysninger) 177 kr.
LÆ 265 Lægeattest til rehabiliteringsteam 1790 kr. /2327 kr. (med tolk)
LÆ 285 Attest til sygedagpengeopfølgning 1151 kr / 1303 kr. (med

**Kommunen anmoder om attest og betaler for den. Nogle attester kræver planlagt konsultation i klinikken mens andre er attester lægen udfylder udfra journaloplysninger. 

Forsikrings- og pensionsattester ***

Helbredsattest ved forsikringstegning  
FP 100 Helbredsattest 1.453 kr.
FP 140 Helbredsattest til Gruppelivsforsikring (betales af patienten selv) 714 kr.
FP 220 Blodtryks- og lipidattest Honorar efter tidsforbrug, 500 kr pr påbegyndt 15. min.
FP 230 HIV-antistofattest Honorar efter tidsforbrug, 500 kr pr påbegyndt 15. min.
Syge- og ulykkesforsikringsattester til brug ved privatforsikring, herunder ansvarsskader  
FP 300 Begyndelsesattest Honorar efter tidsforbrug, 500 kr pr påbegyndt 15. min.
FP 350 Statusattest til forsikring Honorar efter tidsforbrug, 500 kr pr påbegyndt 15. min.
FP 360 Statusattest til forsikring – Nakke og hals Honorar efter tidsforbrug, 500 kr pr påbegyndt 15. min.
Lægeattest ved nedsat erhvervsevne  
FP 401 Lægeattest ved nedsat erhvervsevne 1 Honorar efter tidsforbrug, 500 kr pr påbegyndt 15. min.
FP 402 Lægeattest ved nedsat erhvervsevne 2927 kr.
Funktionsattester   
FP 410 Funktionsattest Honorar efter tidsforbrug, 500 kr pr påbegyndt 15. min. 
FP 420 Funktionsattest – Bryst og lænderyg Honorar efter tidsforbrug, 500 kr pr påbegyndt 15. min. 
FP 430 Funktionsattest – Skulder, overarm og albue Honorar efter tidsforbrug, 500 kr pr påbegyndt 15. min. 
FP 440 Funktionsattest – Underarm og håndled Honorar efter tidsforbrug, 500 kr pr påbegyndt 15. min. 
FP 450 Funktionsattest – Fingre Honorar efter tidsforbrug, 500 kr pr påbegyndt 15. min. 
FP 460 Funktionsattest – Hofte og lår Honorar efter tidsforbrug, 500 kr pr påbegyndt 15. min. 
FP 470 Funktionsattest – Knæ Honorar efter tidsforbrug, 500 kr pr påbegyndt 15. min. 
FP 480 Funktionsattest – Fod og underben Honorar efter tidsforbrug, 500 kr pr påbegyndt 15. min. 
FP 490 Funktionsattest – Tæer – mellemfod – fodrod Honorar efter tidsforbrug, 500 kr pr påbegyndt 15. min. 
FP 500 Funktionsattest – Øje Honorar efter tidsforbrug, 500 kr pr påbegyndt 15. min. 
FP 510 Funktionsattest – Hørelse Honorar efter tidsforbrug, 500 kr pr påbegyndt 15. min. 

Forsikringserklæring - Lægens svar

 
FP 610 Kategori A – Oplysninger for en tidsperiode på op til og med 3 år 678 kr.
FP 610 Kategori B – Oplysninger for en tidsperiode på mere end 3 år og op til og med 6 år 992 kr.
FP 610 Kategori C – Oplysninger for en tidsperiode på mere end 6 år 1.252 kr.

***Lægehuset udfærdiger forsikringsattester på anmodning fra forsikringsselskaberne. Det påhviler patienterne selv at indhente accept for betaling ved forsikringsselskabet. Vi anbefaler at patineten modtager denne accept på skrift. Såfremt forsikringsselskabet afviser en betalingsopkrævelse, påhviler det istedet patienten selv at betale for attestudfyldelsen.